zamienić się


zamienić się
Coś zamienia się w czyn zob. czyn.
Zamienić się w słuch zob. słuch 2.
Zamienić się w słup soli zob. słup 2.
Zamienić się w sopel lodu zob. sopel.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamienić się [zmienić się] w słup soli — {{/stl 13}}{{stl 7}} zastygnąć w bezruchu, będąc czymś bardzo zaskoczonym, zdumionym, przerażonym; skamienieć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamienił się w słup soli na widok rozbitego auta. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieniać się – zamienić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać sobie nawzajem coś w zamian za coś; wymieniać cię czymś nawzajem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamieniać się na miejsca. Zamienić się na bluzki. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamienić — dk VIa, zamienićnię, zamienićnisz, zamienićmień, zamienićnił, zamienićniony zamieniać ndk I, zamienićam, zamienićasz, zamienićają, zamienićaj, zamienićał, zamienićany 1. «dać, otrzymać coś w zamian za coś, zastąpić jedną rzecz inną; zrobić… …   Słownik języka polskiego

  • zamienić — z kimś słowo, pół słowa, dwa słowa, dwa zdania itp. «porozmawiać z kimś przez chwilę»: Otto wszedł z brzegu po kładce na statek, uścisnął w milczeniu rękę Konrada Klanga. Nie zamienili ze sobą ani słowa. Jakieś półgłośne mruknięcie wystarczyło… …   Słownik frazeologiczny

  • zamieniać się — Coś zamienia się w czyn zob. czyn. Zamienić się w słuch zob. słuch 2. Zamienić się w słup soli zob. słup 2. Zamienić się w sopel lodu zob. sopel …   Słownik frazeologiczny

  • spopielać się – spopielić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zamienić się w popiół przy spalaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Koks nie spopiela się. Zwłoki spopieliły się całkowicie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • prosić się — Ja się na (ten) świat nie prosiłem (nie prosiłam) «wyrażenie używane zwykle przez dziecko w stosunku do rodziców, gdy mają o coś do niego pretensje»: Jak twój język parszywy mógł takie słowa wymówić i nie zamienić się w kamień? A on, jakby mu… …   Słownik frazeologiczny

  • pościnać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} ściąć się, zamienić w lód na dużym obszarze, w wielu miejscach : {{/stl 7}}{{stl 10}}Było tak zimno, że kałuże pościnały się. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stopić — dk VIa, stopićpię, stopićpisz, stop, stopićpił, stopićpiony stapiać ndk I, stopićam, stopićasz, stopićają, stopićaj, stopićał, stopićany 1. «zamienić ciało stałe w płynne przez ogrzanie do temperatury topnienia; doprowadzić do stanu ciekłego,… …   Słownik języka polskiego

  • spopielić — dk VIa, spopielićlę, spopielićlisz, spopielićpiel, spopielićlony spopielać ndk I, spopielićam, spopielićasz, spopielićają, spopielićaj, spopielićał, spopielićany 1. «paląc zamienić w popiół» Spopielone drzewa. Spopielone szczątki zabudowań. 2.… …   Słownik języka polskiego